Panssaroidun miehistönkuljetusvaunun palontorjunta FP-10.4-järjestelmällä

Suojattavana kohteena oli erä uusia, panssaroituja 8x8-miehistönkuljetusvaunuja. Vaunut toimivat pääosin koulutustehtävissä, mutta osaa niistä käytetään myös kansainvälisessä kriisinhallintatoiminnassa.

Järjestelmäksi valittiin automaattinen palontorjuntajärjestelmä FP-10.4

Palontorjuntajärjestelmän tehtävänä on suojata sekä miehistöä että vaunua tulipaloja vastaan. Kun vaunulla osallistutaan vaativiin kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin, palontorjuntajärjestelmältä edellytetään erityisesti miehistötilassa erittäin nopeaa toimintaa. Kyseisissä olosuhteissa toimittaessa miehistötilan paloriskeinä on huomioitava esimerkiksi molotovin cocktail, panssarintorjunta-aseen läpäisy tai inhimillisen virheen mahdollisuus. Moottoritilalle tyypillinen paloriski on esimerkiksi hydrauliikkaöljyn tai polttoaineen roiskuminen kuumalle turbolle tai pakosarjalle.

Näihin lähtökohtiin perustuen FP-10.4 oli luonteva valinta miehistönkuljetusvaunujen palontorjuntajärjestelmäksi. Järjestelmä takaa luotettavan ja nopean palonilmaisun ja sammutuksen sekä miehistötilassa että moottoritilassa. Lisäsuojaa antaa järjestelmän UPS-virtalähde, joka varmistaa sammutuksen myös tehonsyötön katketessa. Kansainvälisiä tehtäviä silmällä pitäen järjestelmä on suunniteltu ja testattu useiden MIL- ja NATO-standardien mukaisesti. Tällä tavoin on voitu varmistaa järjestelmän luotettava toiminta erittäin vaativissa ja olosuhteiltaan vaihtelevissa toimintaympäristöissä.

Järjestelmän toteutus

FP-10.4-palontorjuntajärjestelmä suojaa erikseen moottoritilan ja miehistötilan.

Miehistötila

Miehistötilan suojauksessa oleellista on palonilmaisun ja sammutuksen nopeus. Räjähdysmäinen palo ilmaistaan liekki-ilmaisimilla 5 millisekunnissa. Hitaasti kehittyvä palo puolestaan havaitaan lämpöilmaisimilla. Jos miehistötilassa syttyy palo silloin kun järjestelmä on asetettuna taistelutilaan, järjestelmä laukaisee sammutteen automaattisesti. Palo sammuu tällöin alle 200 millisekunnissa. Jos palo sen sijaan syttyy, kun järjestelmä on asetettuna harjoitustilaan, sammutteen laukaisee miehistön jäsen joko laukaisupainiketta painamalla tai mekaanisesta käsilaukaisimesta vetämällä.

Miehistötilan sammutteeksi valittiin asiakkaan toiveesta Halon 1301. Sammutteeksi soveltuisi hyvin myös esimerkiksi FM-200.

Moottoritila

Moottoritilassa syttyvä palo ilmaistaan lämpöilmaisimilla. Kun järjestelmä on asetettuna automaattitilaan, sammutusaine laukaistaan moottoritilaan automaattisesti. Jos järjestelmä sen sijaan on asetettuna manuaalitilaan, sammutteen laukaisun suorittaa miehistön jäsen joko laukaisupainiketta painamalla tai mekaanisesta käsilaukaisimesta vetämällä. Sammutteen annetaan purkautua moottoritilaan noin 15 sekunnin ajan palon uudelleensyttymisen estämiseksi.

Asiakas valitsi halonin myös moottoritilan sammutteeksi. Moottoritila on suojattu kahta eriaikaista tulipaloa vastaan (dual shot capability).

 

FP-10.4-sammutusjärjestelmän rakenne

  1. Keskusyksikkö
  2. Moottorin pysäytys, tuuletuksen pysäytys, palo- ja vikatieto
  3. Ovi- ja pääkytkintieto
  4. Lämpöilmaisin
  5. Yhdistetty liekki- ja lämpöilmaisin
  6. Sähköinen käsilaukaisu
  7. Yhdistetty hälytysvilkku ja lämpöilmaisin
  8. Sammutepullo, laukaisin ja rei’itetty putkisto
  9. Mekaaninen käsilaukaisu
  10. Sammutepullo, laukaisin ja suuttimet