Sertifikaatit ja hyväksynnät


Yrityksessämme on käytössä ISO 9001:2008 -standardin mukainen, Det Norske Veritaksen (DNV) sertifioima laadunhallintajärjestelmä.

Toimintaamme säätelee lisäksi suuri joukko toimialakohtaisia vaatimuksia ja määräyksiä.

Alla on lueteltu yrityksemme voimassa olevat hyväksynnät toimialoittain.

Kiinteistöjen sammutusjärjestelmät

Mikro-Pulssi Oy on Turvatekniikan keskuksen hyväksymä, Pelastustoimen laitelain 2007/10 mukainen

  • kaasusammutuslaitteistoja asentava ja huoltava liike
  • muita (vesi-)sammutuslaitteistoja asentava ja huoltava liike

Mikro-Pulssi Oy on Finanssialan Keskusliiton hyväksymä

  • automaattisia kaasusammutuslaitteistoja toimittava asennusliike, joka täyttää vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymismenettelyn mukaiset vaatimukset
    (sammutteet: argon & hiilidioksidi)

Kiinteistöjen paloilmoitinjärjestelmät

Mikro-Pulssi Oy on Turvatekniikan keskuksen hyväksymä, Pelastustoimen laitelain 2007/10 mukainen

  • palonilmaisulaitteistoja asentava ja huoltava liike (paloilmoitinliike)

Ajoneuvojen ja työkoneiden sammutusjärjestelmät

Järjestelmämme täyttävät moottoriajoneuvojen ja työkoneiden sammutuslaitteistoille asetetut vaatimukset FK-127 ja SBF 127 (RUS 127).

Järjestelmämme täyttävät linja-autojen sammutuslaitteistoille asetetut vaatimukset FK-128.

Military-järjestelmät

Toimintamme täyttää Naton AQAP 2110 -laadunhallintajärjestelmän vaatimukset.