Military-järjestelmät

Mikro-Pulssilla on jo yli 20 vuoden kokemus palontorjuntajärjestelmien toimittamisesta sotilaskohteisiin. Järjestelmämme soveltuvat erinomaisesti seuraavien kohteiden suojaamiseen:

  • liikkuvat sovellukset (panssaroidut miehistönkuljetusvaunut, panssarivaunut jne.)
  • kontit (tutkakontit, IT-valvontakontit jne.) sekä
  • kiinteät kohteet (räjähdetehtaat ym.).

Sotilaskohteiden palontorjunta

Suojauskohteena sotilaskohteet ovat usein yksilöllisiä ja palontorjunnan kannalta erittäin haastavia. Tästä syystä läheinen yhteistyö asiakkaan kanssa korostuu jo järjestelmän suunnitteluvaiheessa. Ensin suoritetaan kohteen ja paloriskien kartoitus yhdessä asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen valitaan palontorjuntaratkaisu, joka sisältää kohteeseen parhaiten soveltuvat ilmaisimet ja sammutusaineet.

Oma suunnittelu ja valmistus takaa laadun ja toimitusvarmuuden

Suunnittelemme ja valmistamme itse suuren osan järjestelmäkomponenteista. Näin voimme olla varmoja järjestelmien laadusta ja pystymme tarjoamaan tuotteille parhaan mahdollisen tuen. Esimerkiksi liikkuviin sovelluksiin suunnittelemamme järjestelmät koostuvat kokonaan omista komponenteista.

Sotilaskohteisiin toimitettavilta järjestelmiltä edellytetään usein jopa kymmenien vuosien elinkaarta ja varaosatarjontaa. Nämäkin asiat pystymme varmistamaan omalla suunnittelulla ja tuotannolla.

Mikro-Pulssi on luotettava toimittaja

Yrityksessämme on käytössä turvallisuusjärjestelmä, joka mahdollistaa luottamuksellisen tiedon vastaanoton ja käsittelyn puolustushallinnon projektien parissa työskenneltäessä. Toimintamme täyttää NATOn AQAP 2110 -laadunhallintajärjestelmän vaatimukset.

Järjestelmäesimerkkejä

Mikro-Pulssin sammutusjärjestelmiä on asennettu esimerkiksi seuraaviin kohteisiin:

  • Patria AMV
  • Patria XA-203
  • Patria XA-202
  • Patria XA-188
  • Rheinmetall ASRAD-R CMAD -ilmatorjunta-alusta
  • Leopard 2 -siltapanssarivaunu
  • Leopard 2 -raivauspanssarivaunu

Oheisessa case-esimerkissä esitellään 8x8-miehistönkuljetusvaunun suojaaminen FP-10.4 -palontorjuntajärjestelmällä.