Liikkuvien työkoneiden sammutusjärjestelmät

Ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden suojaamiseen Mikro-Pulssilla on tarjota kolme tehokasta sammutusjärjestelmävaihtoehtoa: Forest, ExAct Guard ja General. Järjestelmillä voidaan suojata paloja vastaan kaikki liikkuvat kohteet: linja-autot, alukset, veneet, maansiirtokoneet, metsäkoneet, hakkurit, trukit, kurottajat jne. Autamme asiakasta valitsemaan sopivan järjestelmävaihtoehdon suojattavan kohteen ja järjestelmälle asetettujen toiveiden mukaisesti.

Missä palo syttyy

Ajoneuvoissa ja liikkuvissa työkoneissa palo saa useimmiten alkunsa moottoritilasta. Palo syttyy, kun esimerkiksi moottoritilan kuumalle turbolle vuotaa öljyä.

Toinen yleinen ajoneuvo- ja työkonepalojen syttymissyy on sähkövika, esimerkiksi laturin tai starttimoottorin vika.

Työskentelyolosuhteet saattavat osaltaan lisätä palovahingon riskiä. Jos koneella esimerkiksi työskennellään pölyisissä, puruisissa tai likaisissa olosuhteissa, kuten metsässä tai sahalla, moottoritilaan kertyy väkisinkin herkästi palamaan syttyvää ainesta.

Mitä tarjoamme ratkaisuksi

Mikro-Pulssin kolme liikkuvan kaluston sammutusjärjestelmää – Forest, ExAct Guard ja General – soveltuvat kaikkien liikkuvien kohteiden suojaukseen. Millä tahansa järjestelmistä voidaan suojata mikä tahansa kohde. Järjestelmät edustavat vaihtoehtoja yksinkertaisesta monimutkaisempaan ja edullisesta kalliimpaan suojausratkaisuun. Järjestelmäratkaisun hintaan vaikuttavat komponenttien määrä, halutut toiminnot sekä järjestelmän laajuus.

Järjestelmämme täyttävät moottoriajoneuvojen ja työkoneiden sammutuslaitteistoille asetetut vaatimukset FK-127 ja SBF 127 (RUS 127) sekä linja-autojen sammutuslaitteistoille asetetut vaatimukset FK-128.

Järjestelmän rakenne ja toiminta

Kaikille kolmelle sammutusjärjestelmävaihtoehdolle on yhteistä automaattinen palonilmaisu, hälytys ja sammutus. Järjestelmät sen sijaan eroavat toisistaan mm. palonilmaisun toteutustavan ja valittavissa olevien lisätoimintojen suhteen. 

Järjestelmässä käytettävä sammute valitaan aina kohteen mukaan. Vaihtoehtoina ovat mm. nestepohjaiset sammutetyypit, jauhe ja kaasu. Tavallisimmin sammutteena käytetään nestettä, jonka sammutusteho perustuu jäähdyttävään vaikutukseen. Jos nestepohjainen sammute ei jostain syystä käy, silloin käytetään muuta sammutevaihtoehtoa. Jos esimerkiksi suojattavassa tilassa on herkkää elektroniikkaa, sammutteeksi valitaan nesteen sijaan esim. kaasu.

Sammutusjärjestelmän suuttimet kohdistetaan erityisesti niihin paikkoihin, joista palo yleisimmin saa alkunsa eli turboon, laturiin ja starttiin.

Oheisissa case-esimerkeissä kuvataan tarkemmin kunkin järjestelmätyypin toimintaa.

Palon jälkeen

Jos ajoneuvossa tai työkoneessa syttyy palo sammutusjärjestelmän asentamisen jälkeen, riittää että meille ilmoitetaan asiasta, niin laitamme järjestelmän uudelleen toimintakuntoon. Vakuutusyhtiö maksaa lähes poikkeuksetta kyseisen huoltotyön ilman omavastuuta.