Kiinteistöjen sammutusjärjestelmät

Automaattisella sammutusjärjestelmällä suojataan yleensä asiakkaan toiminnan kannalta kriittiset kohteet: palvelintilat, arkistot, palovaaraa aiheuttavat koneet ja tuotantoprosessit jne. Mikro-Pulssi suunnittelee asiakkaan tarpeiden pohjalta kohteen suojaamiseen parhaiten soveltuvan sammutusjärjestelmän, oli kyseessä sitten uudiskohde, vanhan järjestelmän modernisointi, tilasuojaus (seinien rajaaman alueen suojaus) tai kohdesuojaus (yksittäinen kone tai tuotantolinja). Toimitamme sekä kaasusammutusjärjestelmiä että vesisumujärjestelmiä.

Automaattisen sammutusjärjestelmän edut

Automaattinen sammutusjärjestelmä antaa luotettavaa ja tehokasta turvaa tulipaloja vastaan. Järjestelmä ilmaisee syttyvän palon nopeasti, hälyttää vaarasta ja suorittaa sammutuksen.

Järjestelmässä käytettävä sammute valitaan asiakkaan toiveiden ja suojattavan kohteen ominaisuuksien pohjalta. Käyttämiemme sammutteiden sammutusvaikutus perustuu joko tukahduttamiseen (argon ja hiilidioksidi) tai jäähdyttämiseen (3M™ Novec™ 1230 -liuos ja vesisumu). 

Sammutuskaasut ovat turvallisia sähkölaitteille eli eivät aiheuta korroosiota eivätkä syöpymistä. Tulipalon sammuttaminen kaasulla tai vesisumulla ei myöskään aiheuta tiloihin raskasta jälkisiivousta. Sammutuksen jälkeenkin yrityksen toiminta voi jatkua lähes katkotta, aiheuttamatta suurempia taloudellisia menetyksiä.

Kun asiakas solmii kanssamme huoltosopimuksen, pidämme huolta siitä, että järjestelmä on aina toimintakunnossa.

Kaasusammutusjärjestelmä on turvallinen valinta

Kaasusammutusjärjestelmä on turvallinen käyttää, kun noudatetaan järjestelmän käytöstä annettuja ohjeita. Mikro-Pulssi kouluttaa aina asiakaan nimeämät vastuuhenkilöt järjestelmien käyttäjiksi. Koulutuksessa käydään läpi järjestelmän tekniset asiat ja sammutteiden turvallisuuteen liittyvät seikat.

Käyttämistämme sammutteista argon, Novec ja vesisumu ovat henkilöturvallisia sammutteita. Myös hiilidioksidi on oikein käytettynä hyvä, turvallinen ja tehokas sammute. Sen turvallisuutta voidaan vielä lisätä asentamalla järjestelmään esim. hajustepatruuna kaasun ilmaisemiseksi.

Automaattisen sammutusjärjestelmän rakenne ja toiminta

Automaattinen sammutusjärjestelmä koostuu tavallisesti seuraavista komponenteista: paloilmaisimet, akustiset ja optiset palohälyttimet, laukaisupainikkeet, laukaisunestokytkin, sammutepullot, putkisto, suuttimet sekä akkuvarmennettu hälytys- ja laukaisukeskus. Komponenttien määrään vaikuttavat mm. suojattavan tilan koko, rakenne ja ovien määrä.

Hälytys- ja laukaisukeskus ohjaa ja valvoo koko järjestelmän toimintaa. Keskukseen kytketyt paloilmaisimet (yleensä savu- tai lämpöilmaisin) havaitsevat syttyvän palon. Palohälyttimet (hälyttimet ja vilkut) varoittavat palosta ja tulossa olevasta sammutteen laukaisusta.

Sammutusainetta säilytetään sammutepulloissa, jotka asennetaan telineeseen tai suoraan lattialle. Sammutteen määrää säiliöissä valvotaan joko mekaanisilla vaakalaitteilla tai painemittarin avulla. Jos sammutteena on vesisumu, vesi otetaan sammutusta varten varatuista erillisistä säiliöistä ja/tai vesijohtoverkosta. Tarvittavaan sammutemäärään vaikuttaa valittu sammutetyyppi sekä suojattavan tilan tilavuus ja tyyppi. Esimerkiksi öljytäytteiset muuntajat tarvitsevat enemmän sammutetta kuin atk- ja palvelintilat.

Kun paloilmaisin on havainnut palon, sammute on mahdollista laukaista alueelle joko automaattilaukaisuna, käsilaukaisupainiketta painamalla tai pullon laukaisukahvasta vetämällä. Laukaisun jälkeen kaasu purkautuu ensin kokoojaputkeen, siitä putkistoon ja lopuksi suuttimien kautta suojattuun tilaan. Sammutteen purkautuminen tilaan kestää noin minuutin (Novecin purkausaika n.10 s).  Tilaan muodostuu tällöin ylipaine. Ylipaineen tasaamiseksi tila on varustettava paineentasauspellillä.

Hälytys- ja laukaisukeskus kytketään usein toimimaan yhdessä paloilmoitinkeskuksen kanssa. Tällöin hälytys välittyy suoraan hätäkeskukseen ja palokunta saapuu paikalle varmistamaan, että palo on sammunut ja huolehtimaan tilojen jälkituuletuksesta.

Mikä sammute sopii meille?

Argon (Ar)

Ominaisuudet

 • Hajuton ja väritön kaasu
 • Henkilöturvallinen
 • Sammutusmenetelmä: tukahdutus
 

Käyttökohteita

 • IT-tilat, datakeskukset
 • Koestustilat
 • Puhdastilat
 • Sähkö- ja automaatiotilat
 • Taidevarastot ja arkistot
 • Valvomot

Hiilidioksidi (nestemäinen)

Ominaisuudet

 • Hajuton ja väritön nesteytetty kaasu
 • Edullinen
 • Sopii erityisesti miehittämättömiin kohteisiin
 • Sammutusmenetelmä: tukahdutus
 

Käyttökohteita

 • Kipinätyöstökoneet
 • Jauhe- ja ruiskumaalaamot
 • Muuntamot
 • Painokoneiden kohdesuojaukset
 • Siilot ja kanavat
 • Sähkö- ja automaatiotilat
 • Teollisuusuunit

3M™ Novec™ 1230

Ominaisuudet

 • Nestemäinen kemiallinen sammute
 • Henkilöturvallinen
 • Sammutusmenetelmä: jäähdyttäminen
 

Käyttökohteita

 • IT-tilat, datakeskukset
 • Koestustilat
 • Puhdastilat
 • Sähkö- ja automaatiotilat
 • Taidevarastot ja arkistot
 • Valvomot

Vesisumu

Ominaisuudet

 • Henkilöturvallinen
 • Sammutusmenetelmä: jäähdyttäminen
 

Käyttökohteita

 • Ammusten tuotantotilat
 • Maalaamot
 • Räjähdysvaaralliset tilat