Kiinteistöjen paloilmoitinjärjestelmät

Paloilmoitin on automaattisesti toimiva laitteisto, joka havaitsee kiinteistössä syttyvän palon, hälyttää palosta paikallisesti ja välittää ilmoituksen palosta hätäkeskukseen. Turvatekniikan keskuksen hyväksymänä paloilmoitinliikkeenä Mikro-Pulssi tarjoaa kaikkia paloilmoittimiin liittyviä palveluja järjestelmän suunnittelusta laitteiston asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon. Toteutamme paloilmoitinjärjestelmän räätälöidysti avaimet käteen -periaatteella tai asiakkaan valmiiden suunnitelmien mukaan. Toimialaamme kuuluvat sekä uudiskohteet että vanhojen järjestelmien modernisoinnit.

Paloilmoitinjärjestelmä koostuu akkuvarmennetusta paloilmoitinkeskuksesta, paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista, palohälyttimistä ja ilmoituksensiirtolaitteistosta. Paloilmoitinjärjestelmiä on montaa eri tyyppiä. Järjestelmät on tapana luokitella perinteisiin, osoitteellisiin ja analogisiin paloilmoittimiin sekä aktiivisiin, ohjelmoitaviin ja analysoiviin paloilmoittimiin. Luokittelu perustuu karkeasti ajatellen siihen, miten paljon älyä järjestelmäkomponenteissa on: saadaanko esimerkiksi tieto alkavasta palosta yksittäisen paloilmaisimen tarkkuudella vai pelkästään usean laitteen muodostaman paloryhmän tarkkuudella. Mikro-Pulssin valikoimiin kuuluvat kaikki mainitut paloilmoitinjärjestelmätyypit yksinkertaisemmasta kehittyneempään ja suppeammasta laajempaan kokoonpanoon.