Argon-sammutusjärjestelmä datakeskukseen

Asiakas: IT-alan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia internetratkaisuja ja ohjelmistonkehityspalveluja. Yritys mm. ylläpitää asiakasyritystensä verkkopalveluja palvelimillaan. Palvelinten häiriöttömän toiminnan turvaaminen ja suojaaminen tulipaloilta on asiakkaan liiketoiminnan kannalta elintärkeää.


Sammutusjärjestelmällä suojatut tilat:

  • kaksi isoa palvelintilaa
  • akkuhuone
  • varavoimahuone

Järjestelmän toteutus

Sammutusjärjestelmä koostuu neljästä osajärjestelmästä – yksi järjestelmä kutakin suojattavaa tilaa kohti. Sammutteeksi valittiin argon, koska suojattavia tiloja oli monta ja koska asiakas halusi varata mahdollisuuden järjestelmän laajentamiseen jatkossa. Sammutusjärjestelmän toteuttamista helpotti se, että järjestelmien asentaminen huomioitiin jo toimistorakennuksen suunnitteluvaiheessa.

Järjestelmän mitoitus

Kohteessa sammutusalueita on neljä: palvelinhuoneet 1 ja 2, akkuhuone ja varavoimahuone. Sammutusjärjestelmän mitoitus perustuu suurimman alueen tilavuuteen (palvelinhuone 2, noin 440 m³). Kun sammutteena on argon, sammutuskaasua tarvitaan tiloja varten kaiken kaikkiaan 448 kg eli 16 pulloa. Yhdessä 80 litran argon-pullossa on kaasua 28 kg.

Pullokeskus

Kaasupullot sijoitettiin omaan, niille varattuun huoneeseen. Pullokeskuksen 16 pulloa roikkuvat telineessä vierekkäin kahdessa rivissä. Sammutusalueiden määrän mukaisesti pullokeskus varustettiin neljällä laukaisupullolla jakoventtiilijärjestelmineen. Jakoventtiilien avulla oikea määrä kaasua ohjataan putkistoa pitkin kulloinkin oikean tilan suuttimiin.

 

Muut järjestelmäkomponentit

Jokaisen suojatun alueen toimintoja valvoo ja ohjaa oma hälytys- ja laukaisukeskuksensa. Keskukset asennettiin pullokeskuksen kanssa samaan huoneeseen.

Kaikkiin tiloihin asennettiin seuraavat laitteet: paloilmaisimet ( 1 kpl/ 25 m²), hälyttimet, laukaisunestokytkimet, vilkut tiloihin johtavien ovien yläpuolelle sekä laukaisupainikkeet poistumisteiden oville. Palvelinhuoneisiin asennettiin lisäksi näytteenottojärjestelmät tehostamaan palonilmaisua ja tätä kautta nopeuttamaan mahdollista sammutusta.

Kuvia kohteesta: