IT-tilojen suojaus ExAct 1230 -sammutusjärjestelmällä

Kaupan alalla toimivan yrityksen IT-tilat suojattiin Mikro-Pulssin automaattisella ExAct 1230-sammutusjärjestelmällä.

Järjestelmän toteutus

Suojattava IT-tila sijaitsee historiallisesti vanhan ja arvokkaan rakennuksen yläkerroksessa, muiden toimistotilojen ympäröimänä. Suojattavan tilan tilavuus on 91 m³. Tilan palvelimille on keskitetty yrityksen koko toiminnan kannalta tärkeät tietojärjestelmät. Näillä perusteilla asiakkaamme halusi suojata tilan automaattisella sammutusjärjestelmällä.

Lähtötilanne asetti järjestelmän valinnalle tiettyjä kriteerejä. Yksi tärkeä kriteeri oli tilankäyttö: järjestelmän tuli viedä mahdollisimman vähän tilaa. Toinen asiakkaalle erittäin tärkeä kriteeri oli sammutteen ympäristöystävällisyys.

Kriteerien pohjalta asiakas päätyi valitsemaan tilan suojaukseen ExAct 1230 -järjestelmän. Kyseisen järjestelmätyypin sammutusaineena käytetään 3M™ Novec™ 1230 -liuosta.

Järjestelmän mitoitus

Kun sammutusaineeksi valittiin 3M™ Novec™ 1230, sammutetta tarvittiin järjestelmään vain yhden säiliön verran eli noin 76 kg. Näin ollen säiliö mahduttiin sijoittamaan suojattavaan tilaan. Jos järjestelmä sen sijaan olisi toteutettu argonilla, järjestelmään olisi tarvittu 4 pulloa sammutetta. Tällöin säiliöt olisi pitänyt sijoittaa kauemmaksi suojattavasta tilasta, mikä tässä tapauksessa ei ollut mahdollista.

Turvallisuusnäkökohdasta katsoen 3M™ Novec™ 1230 on turvallinen aine ihmisille ja ympäristölle. Sammute ei aiheuta otsonikatoa. Aineen ilmaston lämpenemistä kuvaava kerroin on 1 ja puoliintumisaika vain 5 vrk.

Järjestelmäkomponentit

Kun järjestelmä voitiin sijoittaa suojattavaan tilaan, säästettiin materiaali- ja työkustannuksissa. Tila varustettiin normaalein sammutusjärjestelmäkomponentein: ilmaisimet, vilkku, hälyttimet, laukaisupainike, laukaisunestokytkin, putkisto, suuttimet (myös asennuslattian alle) sekä hälytys- ja laukaisukeskus.

 

Pohjakuva sammutusjärjestelmän komponenttien sijoittelusta