Paperiteollisuusyrityksen sähkötilan CO₂-järjestelmä

Mikro-Pulssi toteutti paperiteollisuusyrityksen sähkötiloihin CO2-järjestelmän

Järjestelmän toteutus

Yrityksen tuotannossa suoritettiin prosessilaajennuksia, joista johtuen yritykseen rakennettiin uusi sähkötila. Sähkötila haluttiin suojata sammutusjärjestelmällä, jotta tilasta aiheutuvat paloriskit saataisiin hallintaan. Asiakasyrityksemme on johdonmukaisesti suojannut kaikki tuotannon kannalta kriittiset automaatio- ja sähkötilansa automaattisella sammutusjärjestelmällä.

Järjestelmän mitoitus

Suojauksen kohteena on yksi alue eli sähkötila. Tilan tilavuus on 410 m³. Sammutteeksi valittiin hiilidioksidi sillä perusteella, että tila normaalisti on miehittämätön eikä näin ollen todettu henkilöriskin vaaraa. Sammutteeksi tarvittava määrä hiilidioksidia on 400 kg (8 pulloa).

Pullokeskus

Hiilidioksidipullot sijoitettiin suojattavan sähkötilan ulkopuolelle tilan välittömään läheisyyteen. Lyhyen etäisyyden ansiosta säästettiin materiaaleista ja työstä aiheutuvia kustannuksia.

Muut järjestelmäkomponentit

Pullokeskuksesta lähtevään putkistoon asennettiin sähkötilan puolelle suuttimet. Lisäksi sähkötilaan asennettiin 6 kpl savuilmaisimia ja hälytin. Tilan ulkopuolelle, kummallekin tilaan johtavalle ovelle, asennettiin vilkku ja laukaisupainike. Toisen oven viereen asennettiin lisäksi laukaisunestokytkin sekä järjestelmän toimintoja ohjaava ja valvova hälytys- ja laukaisukeskus.

Kuvia kohteesta: