General-sammutusjärjestelmällä tehokasta paloturvallisuutta

General-sammutusjärjestelmä on tarkoitettu käyttökohteisiin, joissa on 1-3 erillistä suojattavaa tilaa tai suojattavaa kohdetta. General-järjestelmällä pystytään ilmaisemaan ja sammuttamaan palo kahdella eri sammutusalueella sekä suorittamaan palonilmaisu kolmannella suojatulla alueella.

Tyypillinen esimerkki General-järjestelmän käyttökohteesta on alus, jossa halutaan suojata moottoritila ja generaattoritila erikseen ja lisäksi asentaa savuilmaisimet miehistöhytteihin.

Jos sammutusalueella syttyy palo, järjestelmä ilmaisee ja sammuttaa sen automaattisesti. Haluttaessa järjestelmä voidaan kytkeä käsikäytölle, jolloin sammutteen laukaisu alueelle on mahdollista suorittaa vain ihmisen toimesta. Sammute voidaan laukaista järjestelmän ohjauspaneelista kumpaankin tilaan erikseen.

General-järjestelmä täyttää automaattisen sammutusjärjestelmän vaatimukset SBF 127 (RUS 127) ja FK 127.

General-sammutusjärjestelmän rakenne

  1. Keskusyksikkö
  2. Ilmaisinsilmukka
  3. Putkisto ja suuttimet
  4. Sammutepullo ja laukaisin
  5. Laukaisupiiri
  6. Mekaaninen käsilaukaisu
  7. Ulkoinen hälytys
  8. Moottorin pysäytys,
    tuuletuksen ohjaus